image_pdfimage_print

W minioną niedzielę (5 lipca 2020 r.) w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Grom Group w Czerwonym Borze odbyło się szkolenie żołnierzy 4 Kompanii lekkiej piechoty 1 Podlaskiej Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.

Do udziału w szkoleniu, w celu prowadzenia zajęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zostali zaproszeni przedstawiciele kierownictwa KP PSP w Zambrowie. Ponadto w szkoleniu wzięli udział strażacy z JRG, którzy zaprezentowali samochód ratowniczo – gaśniczy MAN GBA-Rt 2.9/16 i wyposażenie tego pojazdu. Żołnierze wojsk obrony terytorialne mogli zapoznać się z budową i przeznaczeniem urządzeń ratowniczo – gaśniczych oraz użyć sprzętu własnoręcznie.

W bloku szkoleniowym została przedstawiona tematyka ochrony przeciwpożarowej lasów, a w szczególności:

 • podstawowe akty prawne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego lasów,
 • czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe lasu,
 • kategorie i stopnie zagrożenia pożarowego lasów,
 • obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników lasów,
 • działania gospodarcze ograniczające rozprzestrzenianie się pożarów lasu,
 • sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, a w szczególności:
 • zakładanie upraw pod kątem ochrony przeciwpożarowej lasu,
 • wykonywanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych,
 • wykrywanie pożarów (obserwacja i patrolowanie lasu),
 • dojazdy pożarowe w lasach,
 • źródła i stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
 • bazy sprzętu przeciwpożarowego,
 • taktyka gaszenia pożarów lasów.

Przeprowadzone szkolenie i możliwość wymiany wiedzy i umiejętności pomiędzy strażakami a żołnierzami WOT ma bardzo duże znaczenie. Udział żołnierzy obrony terytorialnej zgodnie z ich dewizą „Zawsze gotowi, zawsze blisko” w zwalczaniu występujących zagrożeń i sytuacji kryzysowych jest w ostatnim czasie bardzo widoczny, chociażby zwalczanie COVID – 19 i pomoc usuwaniu skutków podtopień między innymi na południu kraju.

Bardzo istotne znaczenie, w czasie akcji gaśniczej prowadzonej na obszarach leśnych ma ilość sił i środków, a w szczególności ilość strażaków i ratowników, biorących udział w działaniach.

Nawiązana współpraca z dowództwem 4 Kompanii lekkiej piechoty 1 Podlaskiej Brygada Obrony Terytorialnej otwiera możliwość prowadzenia współpracy podczas działań kryzysowych, a najważniejsze w czasie gaszenia pożarów lasów, które na terenie powiatu zambrowskiego stanowią niemal 30% ogólnej powierzchni.

Opracowanie: mł. bryg. Adam Wysmułek

Zdjęcia: KP PSP Zambrów